11.06.2021 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια διχτυών (φιλέ) ποδο-τένις για τις ανάγκες του Νέου Πάρκου Δήμου Φλώρινας

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 Φλώρινα, 11-06-2021
Αριθμ. Πρωτ.: -13062-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
«Προμήθεια διχτυών (φιλέ) ποδο-τένις για τις ανάγκες του Νέου Πάρκου Δήμου Φλώρινας»

Ο Δήμος Φλώρινας ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την προμήθεια διχτυών (φιλέ) ποδο-τένις για τις ανάγκες του Νέου Πάρκου Δήμου Φλώρινας και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 16/06/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μ. Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ. 53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται κατά προσέγγιση στα 396,80€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 70.02-7135.003 του προϋπολογισμού του Δήμου Φλώρινας, οικονομικού έτους 2021.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού του Δήμου Φλώρινας, στο τηλ. 23850-44514, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπεύθυνος: Αθανάσιος Κάτης).

Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας-Πολιτισμού και Τουρισμού

Αθανάσιος Κάτης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης και ου αιτήματος/τεχνικής έκθεσης κάντε κλικ εδώ (pdf).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα