11.06.2021 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού για τις ανάγκες του Νέου Πάρκου Δήμου Φλώρινας

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 Φλώρινα, 11-06-2021
Αριθμ. Πρωτ.: -13063-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
«Προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού για τις ανάγκες του Νέου Πάρκου Δήμου Φλώρινας»

Ο Δήμος Φλώρινας ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την προμήθεια ειδών ελαιοχρωματισμού για τις ανάγκες του Νέου Πάρκου Δήμου Φλώρινας και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 16/06/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μ. Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ. 53100. Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται κατά προσέγγιση στα 1.857,50€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 70.02-6662 του προϋπολογισμού του Δήμου Φλώρινας, οικονομικού έτους 2021. Πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας – Πολιτισμού & Τουρισμού του Δήμου Φλώρινας, στο τηλ. 23850-44514, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπεύθυνος: Αθανάσιος Κάτης).

Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας-Πολιτισμού και Τουρισμού

Αθανάσιος Κάτης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης και ου αιτήματος/τεχνικής έκθεσης κάντε κλικ εδώ (pdf).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα