12.03.2019 – Π.Ε.Ε. – Ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας

logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Φλώρινα, 12/03/2019
Αρ. Πρωτ.: 4919

Ο Δήμος Φλώρινας, σας ανακοινώνει θα προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για την πρόληψη και την ασφάλεια των εργαζομένων του Δήμου Φλώρινας. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι τις 18/03/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 3.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

η Αντιδήμαρχος
ΟΛΓΑ ΜΟΥΣΙΟΥ ΜΥΛΩΝΑ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα