12.03.2019 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας

logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Φλώρινα, 12/03/2019
Αρ. Πρωτ.: 4974

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την προμήθεια ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας για το έτος 2019, σύμφωνα με το με Α.Π. 266/21-02-2019 – 19REQ004496711 Πρωτογενές αίτημα της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φλώρινας, με τις υπ’αριθμ. 267/21-02-2019 και 268/21-02-2019 (19REQ004501865) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και την υπ’αριθμ. απόφαση 16/2019 του Διοικητικού Συμβουλίου της και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.
Τα προϊόντα φαρμακείου αφορούν τα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)».
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 18/03/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. στο Γραφείου πρωτοκόλλου του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 9.684.96€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Πληροφορίες δίνονται από το τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.: 2385044468 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα