12.11.2020 – Π.Ε.Ε. – Διαμόρφωση/ βελτίωση χώρου εντός του δημοτικού κοιμητηρίου “Αναστάσεως Του Κυρίου” της Φλώρινας

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
 

Φλώρινα, 12 Νοεμβρίου 2020
Αρ. Πρωτ.: 23302

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Διαμόρφωση/ βελτίωση χώρου εντός του δημοτικού κοιμητηρίου “Αναστάσεως Του Κυρίου” της Φλώρινας)

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την παροχή υπηρεσιών διαμόρφωσης/ βελτίωσης χώρου εντός του δημοτικού κοιμητηρίου “Αναστάσεως Του Κυρίου” της Φλώρινας και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.
Το συνολικό κόστος της εν λόγω δαπάνης αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 3.968,00€ με το ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 17/11/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει – απαραιτήτως – σε συνεργασία με την υπηρεσία να ελέγξουν τον χώρο ώστε να διαμορφώσουν όσο το δυνατό καλύτερη άποψη πριν την υποβολή της προσφοράς τους. Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται.
Πληροφορίες δίνονται από το τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:2385044917 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ηλίας Μούλελης

 

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης και λήψη του εντύπου οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα