12.12.2016 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Παροχή υπηρεσιών – Κάρτες καυσαερίων – Τεχνικός έλεγχος (ΚΤΕΟ))

logo dimosΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων
Φλώρινα, 12 Δεκεμβρίου 2016
Αρ. Πρωτ.: 23488

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί εκ νέου στη συλλογή προσφορών, για την παροχή υπηρεσιών – Κάρτες καυσαερίων – Τεχνικός έλεγχος (ΚΤΕΟ) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 16/12/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 162,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η κατακύρωση της προμήθεια θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:2385044781 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπεύθυνη: Ελένη Ταταρίδου).

Ο Αντιδήμαρχος

Σωτήριος Τσορμπάρης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα