13.05.2019 – Π.Ε.Ε. – Παροχή υπηρεσιών του ετήσιου ελέγχου οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο)

logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων
Φλώρινα, 09 Μαΐου 2019
Αρ. Πρωτ.: 9505

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την εκτέλεση παροχής υπηρεσιών του ετήσιου ελέγχου οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 15/05/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα ΤΚ 53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 2.581,68€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Πληροφορίες δίνονται από το τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:2385044917 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Αρμόδιος
Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Δούμτσης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα