13.05.2019 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια οργάνου laser για τη μέτρηση αποστάσεων

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Φλώρινα, 13/5/2019
Αρ. Πρωτ.: 893

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την ανάθεση προμήθειας οργάνου laser για τη μέτρηση αποστάσεων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 17/5/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στο
πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας, που βρίσκεται στον 3ο όροφο του διοικητηρίου του Δ. Φλώρινας, στην οδό Πτολεμαίων 1. Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 95,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Πληροφορίες δίνονται στη Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Φλώρινας, στο τηλ.: 23850-49216 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (κ. Πούρης Γεώργιος).

Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης Δ. Φλώρινας

Παπαγιαννάκης Μιχαήλ
Αρχιτέκτων Μηχ/κός με Α’β

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης και των σχετικών εγγράφων της κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα