15.03.2018 – Π.Ε.Ε. – Παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ Κ.Π.Α.Π.Α

logo-dimos100x100Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Φλώρινα, 14/3/2018
Αρ. Πρωτ.:629

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ Κ.Π.Α.Π.Α Δήμου Φλώρινας και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 19-03-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π. μ στο πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Σ.Σ. Ιωαννίδη, Φλώρινα, Τ.Κ.53100. Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 50.000€ σε βάρος του Κ.Α 00-6131 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
Η κατακύρωση της παροχής των υπηρεσιών θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας με κριτήριο τις πλέον συμφέρουσες από οικονομική άποψη προσφορές μόνο βάσει τιμής. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση στο κτίριο του Ν.Π.Δ.Δ Κ.Π.Α.Π.Α Δήμου Φλώρινας στις 19 Μαρτίου 2018 και ώρα 13:30 μ. μ από τριμελή επιτροπή που θα αποτελείται από την Πρόεδρο και τους δύο αρχιμουσικούς. Πληροφορίες δίνονται από το τμήμα Φιλαρμονικής του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:2385026474 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπεύθυνος: Παυλίδης Δημήτριος).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΑΪΓΑΝΗ –ΤΙΤA ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης και των σχετικών εντύπων της κάντε κλικ εδώ (pdf)arrow1

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα