15.04.2021 – Π.Ε.Ε. – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
 


Φλώρινα, 14/ 04/ 2021

αρ.Πρωτ.: 480

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

”ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ”

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ανάθεση σε 61 μουσικούς, εκτελεστές φιλαρμονικής για την παρουσία τους στις εμφανίσεις της φιλαρμονικής και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 19/04/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. του Δήμου Φλώρινας στη διεύθυνση Σ.Σ. Ιωαννίδη Φλώρινα Τ.Κ.53100 σε βάρος του Κ.Α. 00-6131 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. του Δήμου Φλώρινας οικονομικού έτους 2021.
Η κατοχύρωση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει με απόφαση του προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. του Δήμου Φλώρινας με κριτήριο τις πλέον συμφέρουσες από οικονομικής άποψης προσφορές μόνο βάσει τιμής.
Η εξέταση των προσφορών θα γίνει σε δημόσια συνεδρίαση στο κτίριο του Ν.Π.Δ.Δ ΚΠΑΠΑ Δήμου Φλώρινας στις 19 Απριλίουκαι ώρα 10:30 από τριμελή επιτροπή που θα αποτελείται από τον Πρόεδρο και τους δύο αρχιμουσικούς όπου μπορεί να παραβρεθεί κάθε ενδιαφερόμενος.
Πληροφορίες δίνονται από το τμήμα Φιλαρμονικής του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. του Δήμου Φλώρινας στο τηλέφωνο 2385026474, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπεύθυνος Αλεξόπουλος Χριστόφορος).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ηλιάδης Δημήτριος

 

Για αναλυτική προβολή της  πρόσκλησης  κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα