19.07.2018 – Π.Ε.Ε. – Συλλογή προσφορών, ενός μηχανικού μέλος του ΤΕΕ να αναρτήσει στο σύστημα αυθαιρέτων του ΤΕΕ τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη δεκατεσσάρων κτιρίων του ΝΠΔΔ Δήμου Φλώρινας βάση του Νόμου 4178/2013 ανάγκες

logo-dimos100x100Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Φλώρινα, 19 Ιουλίου 2018
Αρ. Πρωτ.:1761
ΠΡΟΣ: Ενδιαφερομένους

Το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, ενός μηχανικού μέλος του ΤΕΕ να αναρτήσει στο σύστημα αυθαιρέτων του ΤΕΕ τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη δεκατεσσάρων κτιρίων του ΝΠΔΔ Δήμου Φλώρινας βάση του Νόμου 4178/2013 ανάγκες και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 27/07/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. στο πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Σ.Σ. Ιωαννίδη, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 17,36€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Πληροφορίες δίνονται από τα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:2385026474 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπεύθυνoς: Κρομμύδας Σπυρίδων).

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κρομμύδας Σπυρίδων

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα