19.10.2017 – Π.Ε.Ε – Εργασίες που επιβάλλονται να γίνουν στο επιβατικό όχημα με αριθμό κυκλοφορίας: ΚΗΥ7892 – μάρκας MERCEDES

logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων
Φλώρινα,13/10/2017
Αρ. Πρωτ.:19550

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για παροχή υπηρεσιών για εργασίες που επιβάλλονται να γίνουν στο επιβατικό όχημα με αριθμό κυκλοφορίας: ΚΗΥ7892 – μάρκας MERCEDES και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 27/10/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 107, Φλώρινα ΤΚ 53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 739,04€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της Προσφοράς της Παροχής Υπηρεσιών θα γίνει με απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων Δήμου Φλώρινας, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου Φλώρινας, στο τηλ.: 23850-44781 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπεύθυνη:κ. Ελένη Ταταρίδου).

Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Καθαριότητας,Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος

Ιωάννης Αναγνωστόπουλος

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης και των σχετικών συνημμένων εγγράφων κάντε κλικ εδώ (pdf)arrow1

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα