20.04.2018 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια εξαρτημάτων για τα οχήματα ΚΗΥ 4597 μάρκας MAZDA, KHY 4580 μάρκας MITSUBISHI, ΚΗI 9268 μάρκας NISSAN NAVARA και ΚΗΙ 9252 μάρκας FORD και τοποθέτησή τους σ’ αυτά

logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων
Φλώρινα, 18Απριλίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 7174

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων στα οχήματα ΚΗΥ 4597 μάρκας MAZDA, KHY 4580 μάρκας MITSUBISHI , ΚΗI 9268 μάρκας NISSANNAVARA και ΚΗΙ 9252 μάρκας FORDκαι καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές. Προσφορές γίνονται δεκτές – εντός κλειστού φακέλου- μέχρι και 24/4/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100. Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 1.418,56€συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της προαναφερόμενης προσφοράς προμήθειας και παροχής υπηρεσιών θα γίνει με απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων του Δήμου Φλώρινας, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:23850-44781 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπεύθυνη: κα. Ελένη Ταταρίδου).

O αντιδήμαρχος

Δημόπουλος Θεόδωρος

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)arrow1

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα