20.04.2018 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια εξοπλισμού δικτύων τηλεφωνίας και δεδομένων

logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ)
Φλώρινα, 20 Απριλίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 7293

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού δικτύων τηλεφωνίας και δεδομένων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 23/04/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Το συνολικό κόστος της εν λόγω δαπάνης αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 1.233,80€ με το ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της τεχνικής υποστήριξης θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η εν λόγω τεχνική υποστήριξη κρίνεται κατεπείγουσα και αναγκαία (προκειμένου να διατηρηθούν λειτουργικές οι υπηρεσίες) και για αυτό το λόγο θα τηρηθούν τα ελάχιστα χρονικά περιθώρια υποβολής προσφορών.

Ο Αντιδήμαρχος

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης και των σχετικών εντύπων της κάντε κλικ εδώ (pdf)arrow1

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα