21.02.2018 – Π.Ε.Ε. – Επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων

logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ)
Φλώρινα, 21 Φεβρουαρίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 3060

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 23/02/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Το συνολικό κόστος της εν λόγω δαπάνης αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 1.116,00€ με το ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της τεχνικής υποστήριξης θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Η εν λόγω τεχνική υποστήριξη κρίνεται κατεπείγουσα και αναγκαία (προκειμένου να διατηρηθούν λειτουργικές οι υπηρεσίες) και για αυτό το λόγο θα τηρηθούν τα ελάχιστα χρονικά περιθώρια υποβολής προσφορών.

Ο Αντιδήμαρχος

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης και των σχετικών εγγράφων της κάντε κλικι εδώ (pdf)arrow1

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα