21.11.2017 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια αναλώσιμων υλικών αρδευτικών δικτύων πάρκω

logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Φλώρινα, 21/11/2017
Αρ. Πρωτ.: 23094

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια αναλώσιμων υλικών αρδευτικών δικτύων πάρκων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 28/11/2017, ημέρα Τρίτη στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ. 53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 1.227,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Πληροφορίες δίνονται από το τμήμα Αγροτικής Παραγωγής & Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:2385046978 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Αλεξιάδης

Για αναλυτική προβολκή της πρόσκλησης  και του σχετικού εντύπου οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (pdf)arrow1

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα