21.12.2018 – Π.Ε.Ε. – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων
Φλώρινα, 21 Δεκεμβρίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 26782

Προς:
Κάθε ενδιαφερόμενο

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την <ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ> και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 28/12/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100. Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 6.714,60€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της εν λόγω προμήθειας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής .
Πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:23850-44781 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπεύθυνη: κα. Ελένη Ταταρίδου).

O αντιδήμαρχος

Δούμτσης Νικόλαος

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης και των σχετικών εντύπων της κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα