22.03.2017 – Π.Ε.Ε. – Ανάθεση υπηρεσιών για τη δημοσίευση στο τοπικό τύπο ανακοινώσεων

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩPINAΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Πέρασμα, 22 Μαρτίου 2017
Α.Π. 511

Ο Δήμος Φλώρινας ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών για τη δημοσίευση στο τοπικό τύπο ανακοινώσεων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 30/03/2017, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ. 53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 700 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της ανάθεσης υπηρεσιών θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Φλώρινας στο τηλ: 2385351508 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Φλώρινας

Παπαγιαννάκης Μιχαήλ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και λήψη του εντύπου οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (pdf) arrow1

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα