23.07.2020 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια και εγκατάσταση συτήματος προτεραιότητας για τις ανάγκες του ΚΕΠ 0320 Δήμου Φλώρινας

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
 

Φλώρινα, 23 Ιουλίου 2020
Αριθμ. Πρωτ.: 21433

ΠΡΟΣ :
Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα

Κοιν.:
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Φλώρινας, σας ανακοινώνει το ενδιαφέρον για την συλλογή προσφοράς, «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΠ 0320 ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», για τις ανάγκες της Δ/νσης ΚΕΠ.
Προσφορές γίνονται δεκτές σε κλειστό φάκελο μέχρι και 05/08/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100. Πληροφορίες δίνονται από το ΚΕΠ της πόλης Φλώρινας του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:2385044636 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 7.500,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 70.03-7131.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Φλώρινας, οικονομικού έτους 2020.

Ο Αντιδήμαρχος
Τσακμάκης Παναγιώτης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα