23.08.2018 – Π.Ε.Ε. – Για την επισκευή ελαστικών για τα φορτηγά απορριμματοφόρα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ7863, ΚΗΥ4595, ΚΗΥ8907

logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων
Φλώρινα, 22 Αυγούστου2018
Αρ. Πρωτ.:16017

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την επισκευή ελαστικών των απορριμματοφόρων οχημάτων με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΗΥ 7863, ΚΗΥ 4595, ΚΗΥ 8907 των κατασκευαστικών οίκων Mercedes, MercedesAteco, Fiat Iveco και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 29/8/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100. Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 1.165,60€συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της προαναφερόμενης προσφοράς θα γίνει με απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων του Δήμου Φλώρινας, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:23850-44781 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπεύθυνη: κα. Ελένη Ταταρίδου).

O αντιδήμαρχος

Δημόπουλος Θεόδωρος

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης και των σχετικών εντύπων κάντε κλικι εδώ (pdf)arrow1

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα