25.05.2021 – Π.Ε.Ε. – Διερεύνηση τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ10 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών
Πρόσκλησης ΑΤ10
Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
(ορισμένη με την Α.Ο.Ε. 166/2021)
Email: epitropi_at10@cityoflorina.gr
Ταχ. Δ/νση : M. Αλεξάνδρου 97
Τ.Κ. : 53100 Φλώρινα

 

Φλώρινα, 25 Μαΐου 2021
Αριθμ. Πρωτ. : 11831
Προς:
Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Διερεύνηση τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ10 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Ο Δήμος Φλώρινας, ανταποκρινόμενος στη Πρόσκληση ΑΤ10, προτίθεται να υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, Άξονας Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» για διάφορες επιλέξιμες δράσεις του. Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ10 «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ»” διενεργεί έρευνα τιμών για τα κάτωθι:
1 . Ακρυλικό δάπεδο (βόλεϊ – μπασκετ)
2. Αποξήλωση ορθοστατών βόλεϊ
3. Ορθοστάτες βόλεϊ και δίχτυ
4. Ταμπλό μπασκέτας ολυμπιακού τύπου, στεφάνι με δίχτυ και προστατευτικά μπασκετών

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν τις οικονομικές τους προσφορές (ενδεικτικές μη δεσμευτικές) μέχρι και την 26/05/2021, ημέρα Τρίτη. Επιθυμητό είναι οι οικονομικές προσφορές να συνοδεύονται από συνοπτικά τεχνικά χαρακτηριστικά.
Η αποστολή των προτάσεων καθώς και οποιαδήποτε λήψη πληροφοριών και διευκρινήσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση:epitropi_at10@cityoflorina.gr
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Φλώρινας (www.cityoflorina.gr).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ
(σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 166/2021(ΑΔΑ: 64ΞΧΩΗΙ-9Ν5)
απόφαση Ο.Ε. Δήμου Φλώρινας)
1. Κοσμάς Κοσμίδης

2. Πέτρος Παράσχης

3. Νικόλαος Ιωαννίδης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα