26.04.2018 – Π.Ε.Ε. – Επισκευή καλωδιακής υποδομής ασύρματης ζεύξης και παραμετροποίηση του εξοπλισμού της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ)
Φλώρινα, 26 Απριλίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 7720

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την επισκευή καλωδιακής υποδομής ασύρματης ζεύξης και παραμετροποίηση του εξοπλισμού της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 30/04/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Το συνολικό κόστος της εν λόγω δαπάνης αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των 1.215,20€ με το ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της τεχνικής υποστήριξης θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο Αντιδήμαρχος

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης και των σχετικών εντύπων της κάντε κλικ εδώ (pdf)arrow1

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα