26.07.2017 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ.Φ.

logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Φλώρινα,26Ιουλίου2017
Αρ. Πρωτ.:14136

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την ανάθεση ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ.Φ.»και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 27/06/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00π.μ. στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 9.609,23€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Πληροφορίες δίνονται από το τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:2385044468 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Προϊσταμένη
Δ/νσηςΟικονομικών Υπηρεσιών

Βογδάνη – Δημητρίου Άννα

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)arrow1

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα