26.11.2018 – 2η Π.Ε.Ε. – Προμήθεια εξαρτημάτων για το μηχάνημα έργου με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 89781 μάρκας UNIMOG

logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων
Φλώρινα, 26 Νοεμβρίου 2018
Αρ. Πρωτ.: 24258

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σχετ.: Η υπ.΄ αριθμ. 21414/25-10-2018 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ημερομηνία λήξης στις 5/11/2018, κατά τη διάρκεια της οποίας κατατέθηκε εμπρόθεσμη οικονομική προσφορά, που κρίθηκε όμως ως ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΙΣΑ από την αρμόδια επιτροπή συντήρησης και επισκευής οχημάτων-μηχανημάτων, λόγω μη κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αναφέρονταν στη συγκεκριμένη πρόσκληση (αντίγραφο ποινικού μητρώου, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα)
Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την Προμήθεια εξαρτημάτων για το μηχάνημα έργου ΜΕ 89781 UNIMOG και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 03/12/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100. Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 4.972,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της προαναφερόμενης προσφοράς θα γίνει με απόφαση της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων του Δήμου Φλώρινας, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:23850-44781 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπεύθυνη: κα. Ελένη Ταταρίδου).

O αντιδήμαρχος

Δούμτσης Νικόλαος

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα