27.02.2020 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια κλιματιστικών στο ΚΕΠ Φλώρινας και Καλλινίκης, Δήμου Φλώρινας

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
Φλώρινα, 26 Φεβρουαρίου 2020
Αριθμ. Πρωτ.: 5579

ΠΡΟΣ :
Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα
Κοιν.:
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Φλώρινας, σας ανακοινώνει το ενδιαφέρον για την συλλογή προσφοράς, «Προμήθεια κλιματιστικών στο ΚΕΠ Φλώρινας και Καλλινίκης, Δήμου Φλώρινας», για τις ανάγκες της Δ/νσης ΚΕΠ.
Προσφορές γίνονται δεκτές σε κλειστό φάκελο μέχρι και 06/03/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100. Πληροφορίες δίνονται από το ΚΕΠ της πόλης Φλώρινας του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:2385044636 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 3.491,84 €, σε βάρος του Κ.Α. 70.03-7135 του προϋπολογισμού του Δήμου Φλώρινας, οικονομικού έτους 2020.

Ο Αντιδήμαρχος

Βασιλείου Κωνσταντίνος

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα