27.11.2018 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑ, 26 / 11 / 2018
Αρ. Πρωτ.: 24351

Ο Δήμος Φλώρινας σας καλεί να υποβάλλετε προσφορά για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 3/12/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100. Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 8.010,40 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Πληροφορίες δίνονται από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φλώρινας στο τηλ. 23850-45790 και στα γραφεία της οδού Καπετάν Κώττα 1 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η παρούσα θα δημοσιευτεί στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Φλώρινας www.cityoflorina.gr.

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Δούμτσης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα