28.09.2018 – Π.Ε.Ε. – Παροχή υπηρεσιών σχετικά με την μεταφορά της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης από την Τ.Κ. Περάσματος στη Φλώρινα

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Φλώρινα, 27/9/2018
Αρ. Πρωτ.: 2131

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την ανάθεση προμήθειας παροχής υπηρεσιών για τις απαραίτητες εργασίες αποσυναρμολόγησης-συναρμολόγησης των γραφείων, των βιβλιοθηκών και του λοιπού εξοπλισμού της υπηρεσίας, λόγω μετεγκατάστασής της από το δημοτικό κτίριο της ΤΚ Περάσματος (πρώην δημαρχείο) στον 3ο όροφο του κτιρίου του Διοικητηρίου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 3/10/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας, που βρίσκεται στον 3ο όροφο του Διοικητηρίου, στην οδό Πτολεμαίων 1 στη Φλώρινα. Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 1.178,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Πληροφορίες δίνονται στη Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Φλώρινας, στο τηλ.: 23850-49216 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (κ. Πούρης Γεώργιος).

Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης Δ. Φλώρινας

Παπαγιαννάκης Μιχαήλ
Αρχιτέκτων Μηχ/κός με Α’β

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης και των σχετικών εγγράφων της κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα