Πρόσκληση σύγκλησης στη δημόσια τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 6 του μηνός Ιουνίου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00΄ π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ–ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -7-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στον 3ο όροφο του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (αίθουσα βιβλιοθήκης – ΑΔΣ 296/2019) στις 6 του μηνός Ιουνίου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00΄ π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και την με αριθμ. 488/35496/25-04-2023 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1ο ΘΕΜΑ: «Περί αποδοχής θέσης τοποθέτησης ειδικής κατασκευής για την χωριστή συλλογή προς ανακύκλωση Επικινδύνων Οικιακών Αποβλήτων (ΕΟΑ)» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 38/2023 απόφαση Κοινότητας Φλώρινας).
(Εισηγητής ο κος Κωνσταντίνος Ρόζας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Ιωάννη Αναγνωστόπουλου, Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος Δήμου Φλώρινας)

2ο ΘΕΜΑ: «Κοπή έξι (6) δένδρων στην οδό Αφροδίτης στη Φλώρινα» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 39/2023 απόφαση Κοινότητας Φλώρινας).
(Εισηγητής ο κος Κωνσταντίνος Ρόζας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας)

3ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης του κτιρίου του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Αρμενοχωρίου στον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Αρμενοχωριτών»
(Εισηγητής ο κος Κωνσταντίνος Αλεξίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας Δήμου Φλώρινας)

4ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας εμποροπανήγυρης Κοινότητας Αρμενοχωρίου Δήμου Φλώρινας για το έτος 2023 και εφ΄ εξής».
(Εισηγητής ο κος Παναγιώτης Τσακμάκης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη
Αντιδήμαρχος Φλώρινας

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα