Πρόσκληση σύγκλησης στη δημόσια τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 19 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30΄ π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ–ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -13-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική «δια ζώσης» συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στον 3ο όροφο του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (αίθουσα βιβλιοθήκης – ΑΔΣ 296/2019) στις 19 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30΄ π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και την με αριθμ. 488/35496/25-04-2023 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1ο ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ένταξη στο Πρόγραμμα Περίθαλψης-στείρωσης-περισυλλογής του Δήμου και των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς πολιτών που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευπαθείς οικονομικά κοινωνικές ομάδες».
(Εισηγητής ο κος Ιωάννης Μουντούσης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας)

2ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Φλώρινας 2023 – 2024».
(Εισηγητής ο κος Ιωάννης Μουντούσης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας)

3ο ΘΕΜΑ: «Μετατόπιση δικτύου Φ.Ο.Π. στην Κοινότητα Τριποτάμου Δήμου Φλώρινας».
(Εισηγήτρια η κα Τάνια Γραμματικού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας)

4ο ΘΕΜΑ: «Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην πόλη της Φλώρινας (Λουδοβίκου Παστέρ – οικία Πετρόπουλου Στέφανου)» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 50/2023 απόφαση Κοινότητας Φλώρινας).
(Εισηγητής ο κος Κων/νος Ρόζας, Πρόεδρος Κοινότητας Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημήτριου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας)

5ο ΘΕΜΑ: «Γνωμοδότηση σε θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σχετικά με την κατάργηση της με αριθμό 432/2015 Α.Δ.Σ. Φλώρινας σχετικά με την έγκριση παραχώρησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Μακεδονομάχων 12»(σχετ. η υπ΄ αριθμ. 48/2023 απόφαση Κοινότητας Φλώρινας).
(Εισηγητής ο κος Κων/νος Ρόζας, Πρόεδρος Κοινότητας Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημήτριου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας)

6ο ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης 7 στη πόλη της Φλώρινας» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 49/2023 απόφαση Κοινότητας Φλώρινας).
(Εισηγητής ο κος Κων/νος Ρόζας, Πρόεδρος Κοινότητας Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Δημήτριου Παπαναστασίου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας)

7ο ΘΕΜΑ: «Παραχώρηση και προετοιμασία χώρου για την τοποθέτηση του μνημείου εργάτη» (σχετ. η υπ΄ αριθμ. 51/2023 απόφαση Κοινότητας Φλώρινας).
(Εισηγητής ο κος Κων/νος Ρόζας, Πρόεδρος Κοινότητας Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του κου Αλεξίου Κωνσταντίνου, Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Σοφία Φουδούλη-Τζώτζη
Αντιδήμαρχος Φλώρινας

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα