ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας μετά από ψηφοφορία στην συνεδρίαση της 5ης Δεκεμβρίου 2011, συζήτησε προ ημερησίας διατάξεως ως έκτακτο και σημαντικό το θέμα για πιθανή πώληση των Λιγνιτικών Μονάδων της Δ.Ε.Η. και των ορυχείων του νομού Φλώρινας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. Οι οικονομικές δραστηριότητες της ακριτικής περιοχής μας συναρτώνται άμεσα από την παρουσία της Δ.Ε.Η. στην περιοχή, εφόσον στις Λιγνιτικές Μονάδες του νομού μας απασχολούνται χιλιάδες εργαζόμενοι, οι οποίοι στηρίζουν για δεκαετίες την οικονομία της Φλώρινας και της Δυτικής Μακεδονίας.

2. Τα φυσικά αποθέματα λιγνίτη της περιοχής που τροφοδοτούν δεκαετίες τώρα με φως και ενέργεια όλη την χώρα, είναι η πολύτιμη περιουσία αυτού του τόπου και ανήκουν σε όλο τον Ελληνικό λαό, επομένως, κάθε ενέργεια ιδιωτικοποίησής τους είναι σαφέστατα σε βάρος όλης της οικονομίας της χώρας και πρωτίστως της περιοχής μας.

3. Επί δεκαετίες έχουμε υποστεί ως νομός Φλώρινας τις παρενέργειες μιας ανεξέλεγκτης ενεργειακής πολιτικής, χωρίς ποτέ η περιοχή να καρπωθεί τα αναλογούντα στην προσφορά της ανταποδοτικά οφέλη. Αντιθέτως, στο επίκεντρο της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης, παρακολουθούμε στη δημόσια συζήτηση τις αποφάσεις της Κυβέρνησης για την πώληση των Μονάδων της Φλώρινας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Να διατυπώσει την σαφή και σθεναρή του αντίθεση στο όποιο ενδεχόμενο πώλησης των Λιγνιτικών Μονάδων της Δ.Ε.Η. και των ορυχείων του νομού Φλώρινας, γεγονός το οποίο συνιστά ολέθρια και καταστροφική επιλογή για την οικονομική κατάσταση του Δήμου μας και επικίνδυνη εξέλιξη για τους πολυάριθμους εργαζόμενους στη Δ.Ε.Η. Είναι βέβαιο ότι μια παρόμοια εξέλιξη θα επιφέρει ευρύτερες δυσμενείς κοινωνικές συνέπειες στην τοπική οικονομία της ακριτικής περιοχής μας, που πλήττεται θανάσιμα από την ανεργία.

2. Να πρωτοστατήσει στον δυναμικό αγώνα που οφείλουμε να δώσουμε οι πολίτες του Δήμου Φλώρινας και όλοι οι κάτοικοι του νομού, προκειμένου να διαφυλάξουμε τον μέγιστο πυλώνα της οικονομικής ανάπτυξής μας, συμμετέχοντας σε κοινή με όλους τους φορείς Επιτροπή Αγώνα και δυναμικές μορφές αντίδρασης με κλείσιμο συνόρων, αποκλεισμό εισόδου στο νομό, συμβολικές πράξεις κατάληψης Μονάδων, κάθοδο αντιπροσωπείας στην Αθήνα, με σκοπό την επίδοση του ψηφίσματος στο γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος.

Η πρόεδρος του Δ.Σ                                                       Ο Δήμαρχος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα