20.07.2022 – ΨΗΦΙΣΜΑ του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικά με τη λειτουργία του οργανισμού ¨Το Χαμόγελο του Παιδιού¨

logo-dimos100x100

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας

Σήμερα την 19η Ιουλίου 2022 κατά τις ώρες 11:45΄ – 13:45΄ το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας συνήλθε σε κατεπείγουσα «δια περιφοράς» συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του Προέδρου κου Μιχαήλ Χάτζιου με θέμα: «Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τη λειτουργία του οργανισμού ¨Το Χαμόγελο του Παιδιού¨».
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του κου Μιχαήλ Χάτζιου, Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος ως εξής:

Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι ένας οργανισμός-σύμβολο ο οποίος στη συλλογική συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας έχει ταυτιστεί με την προστασία της παιδικής ηλικίας και τη φροντίδα ευάλωτων παιδιών και νέων ανθρώπων.
Το Χαμόγελο του Παιδιού έχει «αγκαλιαστεί» από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, η οποία στηρίζει και συνδράμει με δωρεές και δραστηριότητες που διαχέουν τη σημασία του έργου που προσφέρεται από τον συγκεκριμένο οργανισμό.
Η αποστολή του Χαμόγελου του Παιδιού, οι καινοτόμες για την Ελλάδα υπηρεσίες του στην ανάδοχη φροντίδα παιδιών και εφήβων, το διαρκές έργο του και οι θετικές επιπτώσεις στους νέους ανθρώπους που έχουν βρεθεί υπό τη φροντίδα του έχουν εμπνεύσει εμπιστοσύνη στους Έλληνες πολίτες ανεξαρτήτως ιδεολογικού προσήμου.
Θεωρούμε ότι κάθε απόφαση η οποία επηρεάζει τη λειτουργία του Χαμόγελου του Παιδιού και οργανισμών με συναφείς ευθύνες πρέπει να είναι άρτια μελετημένη και να λαμβάνεται με γνώμονα το συμφέρον των παιδιών και των οικογενειών τους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας τάσσεται υπέρ της απρόσκοπτης λειτουργίας και συνέχισης του κατά γενική ομολογία σημαντικού έργου που επιτελεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και καλεί την αρμόδια υφυπουργό να επανεξετάσει μέρος των αυστηρών και ίσως «υπερβολικών» ρυθμίσεων που δημιουργούν πρόβλημα στην έως τώρα λειτουργία κάποιων δομών του.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας
Μιχαήλ Ευαγ. Χάτζιος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα