Έκδοση Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης

Δικαιολογητικά
Έκδοσης Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης
Αρμόδια Υπηρεσία: Ληξιαρχείο
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351022

 

  1. Αίτηση
  2. Αστυνομική Ταυτότητα του αιτούντος ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή βιβλιάριο υγείας
  3. Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής (αν προσέρχεται τρίτο πρόσωπο)
  4. Ταυτότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου

Αντίγραφα ή αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων εκδίδονται:

  • Από το Ληξιαρχείο με αυτοπρόσωπη παρουσία
  • Μέσω οποιουδήποτε ΚΕΠ
  • Μέσω τηλεφωνικής αίτησης (1502)

Δικαιούνται να παραλάβουν αντίγραφο, ο αναφερόμενος της ληξιαρχικής πράξης γέννησης ή οι γονείς του ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι:

  • Έχει έννομο συμφέρον
  • Ενεργεί κατ’ εξουσιοδότηση των δικαιούχων

Σημείωση: Η ληξιαρχική πράξη γέννησης εκδίδεται από το Ληξιαρχείο του Δήμου, στον οποίο πραγματοποιήθηκε η γέννηση. Πρέπει να γνωρίζετε τον τόπο και την ημερομηνία της γέννησης.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα