Επανάκτηση πατρικού επωνύμου

Δικαιολογητικά
Επανάκτησης πατρικού επωνύμου
Αρμόδια Υπηρεσία : Ληξιαρχείο
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351022

 

  1. Αίτηση
  2. Υπεύθυνη δήλωση από την ενδιαφερόμενη ενώπιον του ληξιάρχου.
  3. Αστυνομική Ταυτότητα

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα