04.08.10 – Προμήθεια Καλαθοφόρου Μηχανισμού για το Τεχνικό Τμήμα

Ο Δήμος Φλώρινας απέκτησε καινούργιο καλαθοφόρο μηχανισμό με όχημα προϋπολογισμού 125.622,20€, κατόπιν διαγωνισμού στις 30.11.2009. Ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία Δ.Φ. Σαραντόπουλος Α.Ε.Β.Τ.Ε. .Η παραλαβή του οχήματος έγινε στις 31.05.2010 και κατακυρώθηκε από την υπ' αριθμό 150/2010 του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

kalathi_1.gif kalathi_2.gif 
kalathi_4.gif kalathi_5.gif

 

 


Το καινούργιο και αμεταχείριστο καλαθοφόρο όχημα αποτελείται από πλαίσιο-αυτοκίνητο IVECO τύπου DAILY 50C15D και υπερκατασκευή με ανυψωτικό μηχανισμό και καλάθι εργασίας SOCAGE, τύπου DA320. Είναι του διεθνώς αναγνωρισμένου Ιταλού κατασκευαστή της εταιρείας SOCAGE, από τις πλέον αξιόπιστες παγκοσμίως και επίσης αναγνωρισμένου τύπου, φέρει σήμανση CE σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. και της Ελληνικής νομοθεσίας (ΦΕΚ 1186/2003).
Το φορτηγό αυτοκίνητο, καθώς και η υπερκατασκευή του, είναι καινούργια και αμεταχείριστα, σύγχρονης παραγωγής και τελευταίας τεχνολογίας, κατάλληλα για τις επιχειρησιακές ανάγκες του Τεχνικού Τμήματος του Δήμου. Διαθέτει πλήθος συστημάτων ασφαλείας, τα οποία εξασφαλίζουν τον χειριστή και την κατασκευή.Η προμήθεια έγινε στα πλαίσια του προγράμματος "ΘΗΣΕΑΣ".

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα