04.08.2010 – Υλοποιείται το έργο “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΩ ΜΠΟΥΑΤ”


Την Τρίτη 08 Ιουλίου 2010 υπεγράφη μεταξύ του Δημάρχου Φλώρινας κ. Στέφανου Παπαναστασίου και του κ. Τραϊανού Μιχαήλ του Παντελή, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Εργολήπτη Δημοσίων Έργων, η σύμβαση για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΩ ΜΠΟΥΑΤ» με προθεσμία εκτέλεσης για το σύνολο των εργασιών έως την 24.08.2010. Με την απόφαση υπ' αριθμ. 224/2010 στις 29.07.2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση  εξήντα (60) ημερών για την εκτέλεση του έργου.
Το έργο έχει συνολική δαπάνη 49.427,28€, και η χρηματοδότηση του θα γίνει από ΣΑΤΑ ΠΟΕ.

Ο διαγωνισμός του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΩ ΜΠΟΥΑΤ» έγινε στις 22.12.2009 και η έγκριση των πρακτικών του έγινε με την υπ΄αριθμ. 15/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα