23.03.2010 – Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο

Με ομόφωνες τις περισσότερες αποφάσεις ψηφίστηκαν τα 25 τακτικά θέματα της ημερήσιας διάταξης, και αφού προηγήθηκαν 2 έκτακτα θέματα, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2010.

Η συνεδρίαση επικεντρώθηκε κυρίως στα εξής θέματα:

α) Στην παραλαβή μελέτης σκοπιμότητας-ανάλυση κόστους οφέλους και χρηματοοικονομικής ανάλυσης του έργου της Τηλεθέρμανσης, που ψηφίστηκε ομόφωνα ύστερα από τις εμπεριστατωμένες εισηγήσεις του Δημάρχου, κου Στέφανου Παπαναστασίου και της Διευθύντριας της ΔΕΥΑΦ κας Αβραμοπούλου Νόνης.
Το έργο αξιολογήθηκε από το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ και προωθείται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ύψος του προϋπολογισμού του έργου ανέρχεται σε 85.000.000,00 € περίπου, με πολύ υψηλό ποσοστό από κοινοτικά κονδύλιακαι επιπλέον χρηματοδότηση από Εθνικούς πόρους και ιδία συμμετοχή του Δήμου. Με την εκτέλεση του έργου θα έχουμε κατά 88% μείωση των ρύπων της περιοχής.

β) Στην ψήφιση μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας της πόλης, για την επίλυση του κυκλοφοριακού προβλήματος στο μέτρο του δυνατού.

γ) Στη συμμετοχή του Δήμου για την παρουσίαση του έργου «Ο Βαφτιστικός» του Σακελλαρίδη, από την τάξη μονωδίας, καθώς και την χορωδία και την ορχήστρα του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Σωτηρίου Παπούλκα και μουσική διεύθυνση του Γιάννη Ζγούρα, σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ευκλείδη και διδασκαλία χορωδίας της Μαρίας Μελιγκοπούλου. Η παράσταση θα γίνει στις 15 Μαΐου 2010, στην αίθουσα του Δήμου Φλώρινας.

Προ ημερήσιας διάταξης, τέθηκαν διάφορα ερωτήματα προς το Δήμαρχο κ. Στέφανο Παπαναστασίου, στα οποία και απάντησε.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα