25.02.2010 – Μέτρα Ρύθμισης Κυκλοφορίας

Μονοδρόμηση της οδού Ταγματάρχου Σωτηρίου 

Σήμερα,  25 Φεβρουαρίου 2010 τίθεται σε εφαρμογή η μονοδρόμηση της οδού Ταγματάρχου Σωτηρίου βάσει των αποφάσεων 184/08 και 431/2009 του Δημοτικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, θα τοποθετηθούν πινακίδες οι οποίες  θα ορίζουν την μονοδρόμηση της οδού Ταγματάρχου Σωτηρίου με κατεύθυνση προς την οδό Σίνη Κοντογούρη και θα συνοδεύονται από υποπινακίδια που θα άρουν την συγκεκριμένη μονοδρόμηση κατά την διάρκεια της λαϊκής αγοράς, δηλαδή τις ημέρες Τετάρτη και Σάββατο από τις 07:00 έως και τις 15:00.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα