25.02.2010 – Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Με ομόφωνες τις περισσότερες αποφάσεις ψηφίστηκαν  τα 29 τακτικά θέματα της ημερήσιας διάταξης, και αφού προηγήθηκαν 3 έκτακτα θέματα, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2010.


 

Τα σημαντικότερα θέματα αφορούσαν:

  • Στην ενίσχυση άπορης οικογένειας, λόγω πυρκαγιάς, του Τ.Δ. Αρμενοχωρίου. Ο Δήμος συνέδραμε το ποσό των 12.000,00 € για την αποκατάσταση των ζημιών, επιδεικνύοντας για μια ακόμα φορά το κοινωνικό του πρόσωπο.

  • Στην ονοματοδοσία αρκετών οδών του Δήμου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Έτσι, τμήματα του Δήμου αποκτούν ταυτότητα φέροντας ονόματα συνδεδεμένα με την περιοχή. Επιπλέον, διευκολύνονται οι συνδημότες μας στις δραστηριότητές τους.

Σε επόμενες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου θα δοθούν ονόματα και σε άλλες οδούς, με στόχο πάντοτε την ολοκλήρωση της ονοματοδοσίας.

  • Στην εξαγορά αγροτεμαχίων για την επέκταση των νέων κοιμητηρίων του Δήμου.

  • Στην ψήφιση μέτρων για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας της πόλης, ώστε να επιλυθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα στο μέτρο του δυνατού.

Η μείζων μειοψηφία, μέσω της κας Μούσιου-Μυλωνά Όλγας, προ ημερήσιας διάταξης, έθεσε διάφορα ερωτήματα προς το Δήμαρχο κ. Στέφανο Παπαναστασίου, τα οποία και απαντήθηκαν.  

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα