26.04.2010 – Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας

Με ομόφωνες αποφάσεις ψηφίστηκαν τα 36 τακτικά θέματα της ημερήσιας διάταξης, και αφού προηγήθηκαν 2 έκτακτα θέματα, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας τη Δευτέρα 26 Απριλίου 2010.

Η συνεδρίαση επικεντρώθηκε κυρίως στα εξής θέματα:

α) Στην παράταση προθεσμιών εκτέλεσης έργων λόγω αποπληρωμής τους και άσχημων
καιρικών συνθηκών.

β) Στην κατανομή ποσού για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων του
Δήμου Φλώρινας και των Σχολικών Τροχονόμων.

Όλες οι αποφάσεις του Δήμου Φλώρινας αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα