29.06.2010 – Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο

Με ομόφωνες αποφάσεις ψηφίστηκαν τα 36 τακτικά θέματα της ημερήσιας διάταξης, και αφού προηγήθηκαν 7 έκτακτα θέματα, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2010.
Προ ημερήσιας διάταξης ο Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου Στέφανος ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για το κολυμβητήριο σχετικά με τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, κου Μπιτσαξή, παρουσία των δύο βουλευτών του νομού, του νομάρχη Φλώρινας και του κ. Τσώκα Πέτρου.
Πρόταση του Δημάρχου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν να χειριστεί το θέμα του κολυμβητηρίου το Δημοτικό Συμβούλιο, που θα προκύψει μετά τις εκλογές του διευρυμένου Δήμου Φλώρινας.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα