03.10.12 – Δελτίο Τύπου (Δ.Τ. ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΕΡΑΝΟ 2012)

Ο Δήμος Φλώρινας θα συμμετάσχει την Τρίτη 09 Οκτωβρίου 2012 από τις 09:30πμ στον Ετήσιο Πανελλήνιο Αντικαρκινικό Έρανο, με σκοπό τη στήριξη του έργου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.
Η παραπάνω ημερομηνία, αποτελεί ημερομηνία διεξαγωγής του Αντικαρκινικού Εράνου σε ολόκληρη την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Ο έρανος θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Φλώρινας με τη συμμετοχή φορέων.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα