05.03.2012 – Δελτίο Τύπου (για συνεδρίαση Δ.Σ.)

Υπό την Προεδρία της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζέτας Ρίζου, συνεδρίασε την Κυριακή 04 Μαρτίου 2012 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας, με τέσσερα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και δώδεκα στην ημερήσια διάταξη.
Τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα είναι:
 • «Ψήφισμα ενάντια στον κώδικα των ναρκωτικών», με εισηγητή τον κ. Β. Καραντζίδη, Δημοτικό Σύμβουλο.
  Κατά πλειοψηφία, αποφασίστηκε η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την έκδοση ψηφίσματος για τον κώδικα των ναρκωτικών, καθώς ο κ. Ασπρίδης ψήφισε κατά. Η επιτροπή αποτελείται από την κ. Μούσιου, τον κ. Αργυρόπουλο και τον κ. Καραντζίδη.
 • «Κατανομή ποσού 114.444,63€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας, για το έτος 2012», με εισηγητή τον κ. Γ. Αργυρόπουλο, Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
  Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα. 
 • «Ψήφισμα στήριξης για τη συνέχιση λειτουργίας της ΕΠΑΣ Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Γ. Αργυρόπουλο, Πρόεδρο Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
  Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα. 
  Το ψήφισμα το οποίο εκδόθηκε για τη στήριξη της ΕΠΑΣ, είναι:
  «Θέμα: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΑ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΕ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΤΕ.Λ.
  Εν’ όψει της ψήφισης του επικείμενου νομοσχεδίου για την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και της σχεδιαζόμενης μετατροπής των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ σε Τεχνολογικά Λύκεια (ΤΕΛ) μέσω των συγχωνεύσεών τους, ζητάμε τη μετατροπή της ΕΠΑ.Σ. Φλώρινας σε απογευματινό ΤΕ.Λ., χωρίς τη συγχώνευσή της με το πρωινό ΕΠΑ.Λ.
  Πιο συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή, στην πόλη της Φλώρινας λειτουργούν το 1ο ΕΠΑ.Λ.στην πρωινή ζώνη και η ΕΠΑ.Σ. (η οποία προέκυψε από τη μετατροπή του 2ου ΤΕΕ) στην απογευματινή ζώνη. Τα δύο αυτά σχολεία εξυπηρετούν πλήθος μαθητών, διαφορετικών αναγκών, της ευρύτερης περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, η ΕΠΑ.Σ. μονάχη της αριθμεί περί των 120 μαθητευομένων και είναι ο μοναδικός φορέας τεχνικής εκπαίδευσης με απογευματινό πρόγραμμα παρακολούθησης – διδασκαλίας. Ως εκ τούτου είναι ευνόητο ότι η λειτουργία της ΕΠΑ.Σ. προσφέρει ευκαιρίες μόρφωσης σε εκπαιδευόμενους (ανήλικους και ενήλικες) που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, μεταχείρισης και φροντίδας, καθ’ ότι στην πλειοψηφία τους είναι άνθρωποι που επιζητούν βελτίωση του μορφωτικού τους επιπέδου και απόκτηση ενός πτυχίου συγκεκριμένου κατά περίπτωση γνωστικού αντικειμένου, αδυνατώντας να φοιτήσουν σε σχολική μονάδα πρωινής ζώνης.
  Κατά συνέπεια, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ., του Συλλόγου Καθηγητών της, της ΕΛΜΕ Φλώρινας και των μαθητών της ΕΠΑ.Σ., προτείνουμε – και σε περίπτωση που το νομοσχέδιο ψηφιστεί – την άμεση μετατροπή της σε απογευματινό ΤΕ.Λ.
  Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το νομοσχέδιο για την Τεχνική – Τεχνολογική Εκπαίδευση αποσκοπεί στη βελτίωση και αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, οπότε στα πλαίσια αυτής της λογικής η μετατροπή της ΕΠΑ.Σ. Φλώρινας σε απογευματινό ΤΕ.Λ. θα ήταν μια θετικότατη εξέλιξη για την παιδεία του τόπου μας και τους μαθητές της περιοχής μας».

 • «Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την οριστική μελέτη του έργου “Ανάπλαση τμήματος ποταμού Σακουλέβα”», με εισηγήτρια την κ. . Ρίζου, Πρόεδρο Δ.Σ. Φλώρινας.
  Ορίστηκε κατά πλειοψηφία η κοινή επιτροπή παραλαβής η οποία θα αποτελείται από τον κ. Καρακόλη ως τακτικό και τον κ. Ουλιάρη ως αναπληρωματικό, καθώς ο κ. Καραντζίδης δήλωσε παρών.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

 1. «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 18/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Α. Γεωργιάδη, Προϊστάμενο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
  Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
 2. «Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 19/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Α. Γεωργιάδη, Προϊστάμενο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
  Το παραπάνω θέμα ομόφωνα.
 3. «Σχετικά με την έγκριση μετακίνησης Δημάρχου Φλώρινας για υπηρεσιακές ανάγκες», με εισηγητή τον Δ. Χαρίτου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
  Το παραπάνω θέμα ομόφωνα.
 4. «Σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Δ. Χαρίτου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
  Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
 5. «Σχετικά με την έγκριση καταβολής Α΄ δόσης τακτικής επιχορήγησης ποσού 300.000,00 € του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας για το έτος 2012», με εισηγητή τον κ. Δ. Χαρίτου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
  Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
 6. «Σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκμίσθωσης ακινήτων για το έτος 2012 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Δ. Χαρίτου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
  Ομόφωνα ορίστηκε ο κ. Δήμαρχος ως Πρόεδρος της επιτροπής, ως τακτικά μέλη οι κ.κ. Σίπκας και Αριστείδου, με αναπληρωτές τους, τους κ.κ. Καραγκιοζίδη και Ζαέκη.
 7. «Σχετικά με μείωση μισθωμάτων Δημοτικών οικημάτων, όπου στεγάζονται τα καταστήματα των ΕΛΤΑ Βεύης και Μελίτης», με εισηγητή τον κ. Δ. Χαρίτου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
  Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
 8. «Σχετικά με Μνημόνιο Συνεργασίας με σκοπό τη Δημιουργία Αναπτυξιακής Σύμπραξης για την εκπόνηση Σχεδίου στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας στο πλαίσιο της Δράσης 3: ¨Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες¨ της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: ¨Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του Πληθυσμού¨ του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: ¨Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών¨ του Επιχειρησιακού προγράμματος ¨Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013¨», με εισηγητή τον κ. Αρ. Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
  Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Καραντζίδης ψήφισε κατά.
 9. «Σχετικά με συνδιοργάνωση ημερίδας με το Φιλοζωικό Σύλλογο Φλώρινας ¨Η ΠΑΤΟΥΣΑ¨ με θέμα ¨Φιλοζωία και κοινωνικές ευθύνες. Τρόποι αντιμετώπισης και περίθαλψης δεσποζομένων και αδέσποτων ζώων¨», με εισηγητή τον κ. Αρ. Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
  Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
 10. «Σχετικά με οικονομική ενίσχυση δημότισσας στην Τοπική Κοινότητα Περάσματος», με εισηγητή τον κ. Ε. Σταυρίδη, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
  Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
 11. «Σχετικά με την αποδοχή δωρεάς μετοχών τον ορισμό αντιπροσώπων για τη μεταβίβαση-δωρεά των μετοχών, καθώς και ορισμός εκπροσώπων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.», με εισηγητή τον κ. Αθ. Μπέλτσο, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
  Ως εκπρόσωπος του Δήμου ορίστηκε ο κ. Δήμαρχος, με αναπληρωτή του τον κ. Μπέλτσο.
  Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Καραντζίδης δήλωσε παρών.
 12. «Σχετικά με πρακτική άσκηση μαθητών ΕΠΑ.Σ. Φλώρινας στο Δήμο Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Ι. Βοσκόπουλο, Δήμαρχο Φλώρινας.
  Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Καραντζίδης ψήφισε κατά.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα