12.07.2012 – Δελτίο Τύπου (ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 10-07.2012)

Υπό την Προεδρία της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζέτας Ρίζου και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας κ. Γιάννη Βοσκόπουλου συνεδρίασε την Τρίτη 10 Ιουλίου 2012 το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας, με ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και έντεκα θέματα στην ημερήσια διάταξη.
Το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα ήταν:
«Οικονομική ενίσχυση του κου Πάνου Αναστασίου του Γεωργίου προκειμένου να αντιμετωπίσει το οικονομικό θέμα των εξόδων της επέμβασης με το ποσό των 8.000€.»
Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.
Τα ημερήσιας διάταξης θέματα ήταν:

 1. «Σχετικά με έγκριση συνδρομής του Δήμου Φλώρινας σε εφημερίδες, περιοδικά και λοιπές εκδόσεις (έντυπη και ηλεκτρονική μορφή)».
  Εισηγήτρια: Στ.Τσομπάνου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
 2. «Σχετικά με έγκριση της υπ’ αριθμ. 46/2012 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας που αφορά στην αποζημίωση υπαλλήλου ΙΔΑΧ, λόγω συνταξιοδότησης».
  Εισηγητής: Αρ.Γεωργιάδης, Προϊστάμενος του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
 3. «Σχετικά με παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση δικτύων υποδομών Δημοτικής Ενότητας Περάσματος».
  Εισηγήτρια: Β.Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
 4. «Σχετικά με έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: Μεταλλική γέφυρα Αρμενοχωρίου».
  Εισηγήτρια: Β.Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
 5. «Σχετικά με σύνταξη πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής στην Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίου Δήμου Φλώρινας»
  Εισηγήτρια: Β.Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
  Όλα τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.
 6. «Σχετικά με παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Ανάπλαση τμήματος ποταμού Σακουλέβα»
  Εισηγήτρια: Β.Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
  Το συγκεκριμένο θέμα πήρε αναβολή για το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
 7. «Σχετικά με αυτεπάγγελτη μετατόπιση περιπτέρων για λόγους ασφάλειας και κυκλοφορίας».
  Εισηγητής: Δ.Στεφανόπουλος, Υπάλληλος Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
 8. «Σχετικά με έγκριση της απόφασης 48/2012 του Δ. Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της δράσης ¨Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής¨ από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.».
  Εισηγητής: Α.Ζαέκης, Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φλώρινας.
 9. «Σχετικά με έγκριση της απόφασης 49/2012 του Δ. Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην πρώτη τροποποίηση Διετούς προγράμματος Δράσης 2012-2013».
  Εισηγητής: Α.Ζαέκης, Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φλώρινας.
 10. «Σχετικά με έγκριση της απόφασης 50/2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην δεύτερη τροποποίηση προϋπολογισμού 2012».
  Εισηγητής: Α.Ζαέκης, Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φλώρινας.
 11. «Σχετικά με πρόσληψη υδρονομέων στις Τοπικές Κοινότητες Άνω Υδρούσσας και Σκοπιάς».
  Εισηγητής: Δ.Λουκάς, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

Όλα τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα