12.10.2012 – Δελτίο Τύπου (ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ)

Στον καθαρισμό των φρεατίων και στην αποκατάσταση των ζημιών των πεζοδρομίων προέβη ο Δήμος Φλώρινας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα όποια προβλήματα και οι κακοτεχνίες οι οποίες υπάρχουν.
Με τη βοήθεια των νεοπροσληφθέντων του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας και με τις περιορισμένες οικονομικές του δυνατότητες, ο Δήμος Φλώρινας προσπαθεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων, τόσο στην πόλη της Φλώρινας, όσο και στις Τοπικές Κοινότητες.
Παράλληλα, ξεκίνησε και ο καθαρισμός του ποταμού Σακουλέβα, από τον οποίο απομακρύνθηκαν απορρίμματα, ενώ κόπηκαν τα χόρτα, με αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση του χώρου του.
Επιπλέον, οι υπάλληλοι του Δήμου με τη συμβολή του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης- Κτηνοτροφίας και Αλιείας του Δήμου Φλώρινας προέβησαν στην κοπή χόρτων, κλαδιών και δέντρων, ώστε και να καθαριστούν συγκεκριμένες περιοχές αλλά και να υπάρξει ορατότητα και ανάπτυξη των δέντρων.
Να σημειωθεί ότι σε πρώτη φάση γίνεται ο καθαρισμός της πόλης, ενώ πολύ σύντομα παρόμοιες εργασίες θα γίνουν και στις Τοπικές Κοινότητες.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα