dsc_0583.jpg

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΦΕΡΟΥΝ ΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ

Διευκρινήσεις έδωσε ο Δήμαρχος Φλώρινας κ. Γιάννης Βοσκόπουλος για τα δημοσιεύματα σε ηλεκτρονικές σελίδες, στα οποία αναφέρεται ότι στις 13 Ιουνίου 2012, θα υπάρξει δικαστήριο στο οποίο θα είναι κατηγορούμενος μαζί με την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας και Διευθύνουσα Σύμβουλο της ΑΝΦΛΩ κ. Ζέτα Ρίζου, κατηγορούμενοι για ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος.

Οι διευκρινήσεις δόθηκαν την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012, στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου την οποία παραχώρησε ο κ. Δήμαρχος στα τοπικά ΜΜΕ, και συγκεκριμένα μετά από ερώτηση δημοσιογράφου, ο κ. Δήμαρχος ανέφερε: 

« Επίσημα, δεν έχω παραλάβει κανένα έγγραφο από την εισαγγελία ακόμα. Τώρα, ποιοι τα μαθαίνουν, πώς και από ποιους και αν αυτά αποτελούν προσωπικά δεδομένα, δεν τα γνωρίζω. Παρ’ όλα αυτά, από τους άλλους υποτιθέμενους συγκατηγορούμενους έχω μάθει κάποια πράγματα.

Καταρχήν, μου φαίνεται παράλογο και περίεργο το κατηγορητήριο το οποίο ασκείται στο πρόσωπό μου, όπως και στους υπόλοιπους τρεις συγκατηγορούμενούς μου για παράβαση καθήκοντος.

Θα σας διαβάσω κάποια στοιχεία, τα οποία αν τα θέλετε είναι στη διάθεσή σας και θα σα πω γιατί ακριβώς μιλάμε.

Διώκομαι ποινικά για ηθική αυτουργία για το διαγωνισμό που είχε γίνει για τη λίμνη Βεγορίτιδα. Από το πρόγραμμα Leader+, είχε γίνει ένα διατοπικό έργο με τίτλο «Ανάδειξη και προστασία της λίμνης Βεγορίτιδας», το οποίο χειρίστηκαν η ΑΝΦΛΩ και η αντίστοιχη Αναπτυξιακή της Πέλλας. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε κάποια στιγμή πριν το 2007, είχε ακυρωθεί και μετά από διορθώσεις έγινε ξανά. Το 2007, όταν έγινε ο διαγωνισμός, όλη τη διαδικασία τη χειρίστηκε η ΕΔΠ, η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος Leader. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΦΛΩ, δεν έχει καμία σχέση με τη διαχείριση του προγράμματος, διότι έχει παραχωρήσει όλες τις αρμοδιότητες για τη διαχείριση του συγκεκριμένου προγράμματος στην ΕΔΠ.

Στην επιτροπή αυτή, Πρόεδρος ήταν ο κ. Άνθιμος Μπιτάκης και μέλη ήταν οι κ.κ. Άρης Αριστείδου, Γιώργος Γιαννιτσόπουλος, Αθανάσιος Λουκάς και Ιωάννης Γερμανίδης. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός, όπως φαίνεται και από το απόσπασμα του πρακτικού συνεδρίασης της ΕΔΠ, το οποίο και σας δίνω.
Όλες οι ενέργειες οι οποίες έγιναν από την ΕΔΠ και από τους εργαζόμενους εκείνο το διάστημα, έγιναν νόμιμα και όπως προβλέπει η νομοθεσία. Στη συνέχεια, ετοιμάστηκε η προκήρυξη με τίτλο «Ανάδειξη και προστασία της λίμνης Βεγορίτιδας», ακολούθως βγήκε η περίληψη της προκήρυξης του έργου η οποία και δημοσιεύτηκε.

Στο διαγωνισμό αυτό, συμμετείχε και η κ. Κουτουράτσα, με μία από τις εταιρίες της η οποία αποκλείστηκε, γιατί δεν είχε τα τυπικά προσόντα, που προβλέπονταν από την προκήρυξη. Η επιτροπή του έργου και του Leader+ προτείνεται από την ΑΝΦΛΩ, αλλά εγκρίνεται από το Υπουργείο. Η δε σύσταση της επιτροπής, έγινε μετά από προτάσεις των φορέων, έπειτα από σχετικό έγγραφο της ΑΝΦΛΩ. Η ΣΎΜΒΑΣΗ του έργου υπογράφεται από τον Πρόεδρο της ΕΔΠ, δηλ από τον κ. Μπιτάκη Άνθιμο.
Γίνεται ο διαγωνισμός, με την προκήρυξη η οποία εγκρίθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο. Ακολούθως, γίνεται ο έλεγχος των δικαιολογητικών, πάλι από αρμόδια επιτροπή και όχι από τον Πρόεδρο ή το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΦΛΩ, ούτε και από την ΕΔΠ. Η επιτροπή, ορίζεται διατοπικά με δύο μέλη από τη Φλώρινα και δύο από την Πέλλα και η οποία συνεδρίασε στις 08 Ιουλίου 2008, προκειμένου να ελέγξει τους φακέλους που υποβλήθηκαν και οι οποίοι ελέγχθηκαν παρουσία και της κ. Κουτουράτσα. Η επιτροπή απορρίπτει την προσφορά της κ. Κουτουράτσα, με το εξής αιτιολογικό: «Κατά τον λεπτομερή έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι η ασφαλιστική ενημερότητα η οποία κατατέθηκε από την εταιρεία Πανδώρα DTW Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. έχει εκδοθεί στις 07.03.2008, με συνέπεια αυτό να αποτελεί κριτήριο απόρριψης της πρότασης. Στο άρθρο 10 της προκήρυξης αναφέρεται ξεκάθαρα ότι η ημερομηνία έκδοσης των δικαιολογητικών δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, η οποία ήταν στις 30.06.2008». Ακολούθως, υπογράφει η επιτροπή.

Η κ. Κουτουράτσα, δεν έκανε ένσταση, αφού θα έπρεπε να πληρώσει 1.000,00€, αλλά υπέβαλλε τις αντιρρήσεις της με έγγραφό της. Η επιτροπή αξιολόγησης –ενστάσεων προσφορών, στην οποία συμμετέχουν και τα τέσσερα μέλη της, Μαρκοπούλου Ελένη, Φουντουκίδης Γιώργος από την ΑΝΦΛΩ και Βυρώζης Ευάγγελος και Ζάχου Άννα, από την Αναπτυξιακή Πέλλας, συνεδριάζει ξανά στις 11 Αυγούστου 2008 και εξετάζει τις αντιρρήσεις της κ. Κουτουράτσα. Στο πρακτικό της αναφέρει «Η ασφαλιστική ενημερότητα που κατέθεσε η Μονοπρόσωπη εταιρεία Πανδώρα DTW Ε.Π.Ε. ως στοιχείο των δικαιολογητικών του διαγωνισμού, φέρει ημερομηνία έκδοσης την 07-03-08, ήτοι 113 ημέρες προ της 30-06-08». Αυτός ήταν και ο λόγος απόρριψης της προσφοράς.

Ο λόγος για τον οποίο έπρεπε τα δικαιολογητικά να έχουν ημερομηνία εντός 30 ημερών, έγινε, ώστε να εξασφαλιστεί ο διαγωνισμός ότι αυτός ο οποίος θα φέρει μια βεβαίωση, ότι δε χρωστάει χρήματα τη συγκεκριμένη στιγμή που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Για τον όρο αυτό, απορρίφθηκε η κ. Κουτουράτσα.
Ακολουθεί το πρώτο στάδιο αξιολόγησης σχετικά με τον έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών, στο οποίο η ΕΔΠ αναφέρει: «Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της ΕΔΠ Μπιτάκης Άνθιμος. Αναφέρθηκε στο πρακτικό Νο1 της Επιτροπής Αξιολόγησης, σύμφωνα με το οποίο η ασφαλιστική ενημερότητα η οποία κατατέθηκε από την εταιρεία Πανδώρα DTW Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., έχει εκδοθεί στις 07.03.2008 με συνέπεια αυτό να αποτελεί κριτήριο απόρριψης της πρότασης. Στο άρθρο 10 της προκήρυξης αναφέρεται ξεκάθαρα ότι η ημερομηνία έκδοσης των δικαιολογητικών δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς η οποία ήταν στις 30.06.2008.
… Τα υπόλοιπα μέλη της ΕΔΠ Leader+, συμφωνούν με την εισήγηση του Προέδρου και προτείνουν η ομάδα να προβεί άμεσα στην κοινοποίηση του εγγράφου σχετικά με την απόρριψη της πρότασης της εταιρείας Πανδώρα DTW Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.». Αυτό αποφασίζει η ΕΔΠ.

Ο πρόεδρος της ΕΔΠ, κ. Μπιτάκης, με έγγραφό του ζητάει από τη δικηγόρο και νομική σύμβουλο της ΕΔΠ κ. Χριστοφίδου, διευκρινήσεις σχετικά με την επιστολή της κ. Κουτουράτσα, στην οποία λέει: 

«Μετά την παραλαβή της υπ’. αριθ. Πρωτ.: 1785/31-07-2008 επιστολή της εταιρείας με την επωνυμία “ Πανδώρα DTW Μον. Ε.Π.Ε.” η οποία αναφέρεται σε αντιρρήσεις επί του έργου “Ανάδειξη και προστασία της λίμνης Βεγορίτιδας” σχετικά με την προκήρυξη για δημιουργία χάρτη, φυλλαδίου, τετράπτυχου, οδηγού περιοχής και δημιουργία λευκώματος, παρακαλούμε όπως γνωμοδοτήσετε σχετικά με το περιεχόμενο της επιστολής.
Συνημμένα σας αποστέλλουμε φωτοαντίγραφο της επιστολής.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας».
Η κ. Χριστοφίδου, απαντάει:

« 1. Όπως προκύπτει από το κείμενο της προκήρυξης για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση των αναφερομένων σε αυτό δράσεων στο πλαίσιο του υποέργου “Ανάδειξη και προστασία της λίμνης Βεγορίτιδας”, η ημερομηνία έκδοσης των δικαιολογητικών δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 30 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς.

2. Συνεπώς σαφέστατο και αδιαμφισβήτητο καθίσταται το γεγονός, ότι κάθε ενδιαφερόμενος- διαγωνιζόμενος θα έπρεπε να συμμορφωθεί με το περιεχόμενο της ανωτέρω οδηγίας.

3. Η κα Πανδώρα Κουτουράτσα μεταξύ των λοιπών δικαιολογητικών, προσκόμισε μια ασφαλιστική ενημερότητα, η οποία έφερε ημερομηνία εκδόσεως προγενέστερη των 30 ημερών από την 30-6-2008 και δη προ τετραμήνου.

4. Για τον ως άνω λόγο θα πρέπει να αποκλειστεί από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών».

Στη συνέχεια, η ΕΔΠ εξετάζει τις αντιρρήσεις της κ. Κουτουράτσα, απορρίπτει την αίτησή της και ακολουθεί το τελικό στάδιο της αξιολόγησης, όπου η ΕΔΠ, μετά από εισήγηση του Προέδρου της κατακυρώνει το διαγωνισμό στην εταιρεία PROLINE Ε.Π.Ε.
Από ό, τι βλέπετε, όλα έγιναν νομιμότατα. Τώρα για ποιο λόγο κατηγορούμαι; Ο κάθε πολίτης κατά τεκμήριο θεωρείται αθώος και καθένας μπορεί να τον κατηγορήσει. Η δικαιοσύνη σήμερα, με τα όσα συμβαίνουν, όπως για παράδειγμα με την υπόθεση του κ. Ψωμιάδη, δείχνει μια ιδιαίτερη ευαισθησία και κατά τεκμήριο μας θεωρεί παραβάτες. Εμείς πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Όπως διαπιστώσατε κι εσείς, όλες οι επιτροπές λειτούργησαν άψογα και νόμιμα και το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είχε καμία σχέση με τη διενέργεια του διαγωνισμού.
Και αυτό είναι και το σημείο το οποίο με εκπλήσσει. Και εκπλήσσομαι ακόμα περισσότερο, που πριν ακόμα λάβω κάποιο ειδοποιητήριο, εδώ και λίγο καιρό, ορισμένοι γνωρίζουν ότι θα κατηγορηθώ. Επαναλαμβάνω, ότι δεν έχω πάρει ακόμα καμία ενημέρωση από την εισαγγελία. Ό,τι σας λέω τώρα, το έμαθα από τους άλλους συγκατηγορούμενούς μου, οι οποίοι είναι τα δύο μέλη της επιτροπής η κ. Ελένη Μαρκοπούλου και ο κ. Γιώργος Φουντουκίδης, ενώ για ηθική αυτουργία κατηγορούμαστε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΑΝΦΛΩ κ. Ζέτα Ρίζου και εγώ ως Πρόεδρος του Δ.Σ. χωρίς καμία επίσημη ενημέρωση μέχρι σήμερα.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου εάν βρισκόταν στην Αθήνα για να βρει δικηγόρο για την υπεράσπισή του, ο κ. Δήμαρχος απάντησε ότι «Στην Αθήνα βρισκόμουν για να διασφαλίσω δωρεάν ρεύμα για τους Φλωρινιώτες, θέσεις εργασίας και την επαναλειτουργία του τρένου. Δικηγόρους άξιους και καλούς έχουμε και στη Φλώρινα».  

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα