ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Προτάσεις για ένταξη έργων υπέβαλλε ο Δήμος Φλώρινας στο Διασυνοριακό Προγράμματος «Ελλάδα- πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013», του INTERREG ΙΙΙ.
Οι προτάσεις του Δήμου, σκοπό έχουν την ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας σε τομείς, όπως η ενέργεια, ο τουρισμός, ο πολιτισμός και η διασφάλιση της υγείας.
Ο Δήμος Φλώρινας συνεργάστηκε με φορείς της περιοχής, όπως η ΑΝΦΛΩ και το ΑΕΙ, ετοίμασε τις προτάσεις του και τις απέστειλε για έγκριση.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων είναι: 627822,10€.
Οι προτάσεις που κατατέθηκαν αναλυτικά είναι:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ INTERREG 2007-2013 
ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 1.1 Πρωτοβουλία για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας στη διασυνοριακή αλυσίδα προϊόντων κτηνοτροφίας-MEAT MARKET
 1.1 Κρασί και τέχνη ως εργαλεία της οικονομικής ανάπτυξης-Πρόταση για την δημιουργία,υιοθέτηση και προώθηση της ταυτότητας μιας πόλης
 1.3 Ecotour Φλώρινα-Prilep
 1.3 Εφαρμογές για την στήριξη από κοινού των αγροτουριστικών δραστηριοτήτων στις περιοχές Φλώρινας και Πελαγονίας-AGORTOURA
 1.4 Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία-Δίκτυο ευαισθητοποίησης-Ενημερώνω-Μετρώ-Θωρακίζω
 1.4 Αντιμετώπιση μοντέρνων διατροφικών συνηθειών,στοματικής υγιεινής και αποδοχής της αναπηρίας στα σχολικά προαύλια πληθυσμιακά ευπαθών περιοχών(Crisis Children)
 2.1 Δυναμικότητα Εναλλακτικής Ενέργειας σε φιλικές,διασυνοριακές,χωροταξικές και περιβαλλοντικές στρατηγικές(EnC+EnS)
 2.1 Καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα βελτίωσης των περιβαλλοντικών πόρων της διασυνοριακήςπεριοχής Πελαγονίας-Φλώρινας(Διαμόρφωση Ζωολογικού κήπου)
 2.2 Προώθηση και προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των περιοχών-ΤΕΑΜ
 2.2 Προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς-Cult+Eco
 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα