16.05.2012 – Ανακοίνωση για εγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2012-2013

Προς τους κατοίκους του Δήμου Φλώρινας (Γονείς ή Κηδεμόνες) που επιθυμούν να εγγράψουν ή να επανεγγράψουν τα νήπιά τους στη δύναμη των Παιδικών Σταθμών του Νομικού Προσώπου για το σχολικό έτος 2012-2013.
Σας ενημερώνουμε όπως παρακάτω σχετικά με τα θέματα που πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς και οι κηδεμόνες προκειμένου να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις εγγραφής ή επανεγγραφή των νηπίων τους στους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.
Στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Φλώρινας λειτουργούν οι παρακάτω Παιδικοί Σταθμοί:
1ος Παιδικός Σταθμός Ι. Καραβίτη 38 Φλώρινα  Υπεύθυνη: Τραϊκοπούλου Αλίκη – τηλ.2385022522 
2ος Παιδικός Σταθμός Τέρμα Μοναστηρίου Φλώρινα
Υπεύθυνη: Κωνσταντινίδου Ελένη – τηλ.2385022711
3σς Παιδικός Σταθμός Κοντοπούλου 56 Φλώρινα
Υπεύθυνη: Μπόϊκου Ελένη – τηλ. 2385028632
Παιδικός Σταθμός Αρμενοχωρίου
Υπεύθυνη: Μουρατίδου Ελισάβετ – τηλ. 2385036263
Παιδικός Σταθμός Σκοπιάς  Υπεύθυνη: Μακρή Σπυριδούλα – τηλ. 2385022803  
Παιδικός Σταθμός Μελίτης Υπεύθυνη: Παπά Φωτεινή – τηλ. 2385037205
Παιδικός Σταθμός Νεοχωρακίου
Υπεύθυνη: Διδύμου Άρτεμις – τηλ. 2385037282 
Παιδικός Σταθμός Ιτιάς
Υπεύθυνη: Τορμπάκη Φλώρα – τηλ. 2385041896
Παιδικός Σταθμός Παπαγιάννη Υπεύθυνη: Νεοκάζη Γιαννούλα – τηλ. 2385041224
Παιδικός Σταθμός Υδρούσας Υπεύθυνη: Προβατά Μαρία – τηλ. 2385030301
Παιδικός Σταθμός Περάσματος Υπεύθυνη: Σιδηροπούλου Όλγα – τηλ. 2385030389 
Παιδικός Σταθμός Αμμοχωρίου Υπεύθυνη: Ιωαννίδου Ξανθίππη – τηλ. 2385036266 
Παιδικός Σταθμός Κ. Κλεινών Υπεύθυνη: Τσιτσοπούλου Σοφία – τηλ. 2385092276 
Παιδικός Σταθμός Α. Καλλινίκης
Υπεύθυνη: Κατσινέλη Ελένη – τηλ. 2385092461 
  
 ΕΓΓΡΑΦΕΣ
 Από τον κανονισμό λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ καθορίζονται τα ακόλουθα:
  • Στους Παιδικούς Σταθμούς, γράφονται νήπια που έχουν συμπληρώσει τα 2,5 έτη ή πρόκειται να συμπληρώσουν τα 2,5 έτη έως της 31/12/2012 και αυτοεξυπηρετούνται.
  • Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. που στεγάζονται στο Σ.Σ. Ιωαννίδη (πρώην Δημοτικό Σχολείο), τηλέφωνα επικοινωνίας: 2385023302 – 45595 και οι αιτήσεις επανεγγραφής υποβάλλονται στους Παιδικούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. από 21 Μαΐου έως 12 Ιουνίου 2012.
  • Στην περίπτωση που οι αιτήσεις για εγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς θα είναι περισσότερες από τις κενές θέσεις, τότε αυτές θα αξιολογηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο βάσει των κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων των οικογενειών και θα εγκριθούν τελικώς από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ..
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
  1. Αίτηση του γονέα προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Παιδικών Σταθμών του Δήμου Φλώρινας.
  2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.
  3. Βεβαίωση εργοδότη ότι οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων των γονέων προκειμένου για εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα.
  4. Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγειά του παιδιού καθώς και πρωτότυπο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης.
  5. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.
  6. Υπεύθυνη δήλωση για την οικογενειακή κατάσταση των γονέων του παιδιού ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  7. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το διοικητικό συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο.
Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στο σταθμό εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα