Υπό την Προεδρεία της Προέδρου κ. Ζέτας Ρίζου και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας κ. Γιάννη Βοσκόπουλου συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας Μεγάλη Τρίτη 10 Απριλίου με τρία θέματα προ ημερησίας διάταξης και δεκατρία θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Τα θέματα προ ημερησίας διάταξης ήταν τα εξής:
«Σχετικά με την πώληση μονάδων της ΔΕΗ» με εισηγητή τον κ. Ι. Βοσκόπουλο, Δήμαρχο Φλώρινας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα να μην υπάρξει καμία πώληση μονάδων της ΔΕΗ και η απόφαση να σταλεί άμεσα στον Πρωθυπουργό, στον αρμόδιο Υπουργό και στους αρχηγούς των κομμάτων.
Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος Φλώρινας τόνισε: «Η θέση μου είναι αρνητική ως προς την πώληση μονάδων της ΔΕΗ γενικότερα, γιατί πρώτα από όλα έχω εμπιστοσύνη στο κοινωνικό πρόσωπο της ΔΕΗ. Αν πωληθούν οι μονάδες προκύπτουν πολλά θέματα. Πρώτον οι περιοχές από τις εξορύξεις του λιγνίτη δεν έχουν αποκατασταθεί μέχρι σήμερα. Ποια καινούρια διοίκηση θα αναλάβει αυτή την αποκατάσταση; Υπάρχει και το ζήτημα των αποζημιώσεων των εκτάσεων των ιδιωτών στις οποίες έχει επιφέρει βλάβες η ΔΕΗ. Ένας ιδιώτης πώς θα αντιδράσει πάνω σε αυτό το θέμα; Επιπλέον τι θα γίνει με την τηλεθέρμανση της Φλώρινας και τι με τον τοπικό πόρο που δίδεται από την ΔΕΗ; Τέλος, αν πωληθούν οι μονάδες της ΔΕΗ, τι θα γίνει με το προσωπικό που εργάζεται εκεί; Θα συνεχίσει να εργάζεται στη νέα εταιρεία που θα αγοράσει τις μονάδες; Με τί είδους συμβάσεις θα γίνει κάτι τέτοιο, αφού διαφορετικά λειτουργεί ο ιδιωτικός τομέας; Για όλους αυτούς τους λόγους είμαι αντίθετος με την πώληση μονάδων της ΔΕΗ και πιο συγκεκριμένα με την πώληση των ΑΗΣ Μελίτης και Αμυνταίου-Φιλώτα. Σε αντίθετη περίπτωση θα εξαντλήσουμε όλα τα δικαιώματά μας και εντός της χώρας και στην Ε.Ε. και θα διεκδικήσουμε αυτά που δικαιούμαστε, όπως την αύξηση του τοπικού πόρου, τα ανταποδοτικά τέλη από την εξόρυξη του λιγνίτη και τα ανταποδοτικά από την λειτουργία της μονάδας.» 

«Σχετικά με την καινούργια σύμβαση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ» με εισηγητή το Δήμαρχο Φλώρινας κ. Ι. Βοσκόπουλο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο καταψήφισε ομόφωνα την προτεινόμενη σύμβαση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και αντιπρότεινε τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την επεξεργασία της σύμβασης, για τη μελέτη ίδρυσης αστικής εταιρείας με τη συμμετοχή των τριών Δήμων και της Περιφέρειας ή για τη δημιουργία μίας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης. Επίσης αποφάσισε την πραγματοποίηση συνεδρίασης την ερχόμενη εβδομάδα των τριών Δημοτικών Συμβουλίων παρουσία των Αντιπεριφερειαρχών και του Περιφερειάρχη, για να εξεταστεί η δυνατότητα κινητοποίησης στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

Ο Δήμαρχος Φλώρινας στην τοποθέτησή του είπε:

« Σύμφωνα με το νομικό σύμβουλο, ο οποίος έχει αναλάβει την επεξεργασία της σύμβασης, είναι αδύνατο για το Δήμο Φλώρινας να υπογράψει μία τέτοια σύμβαση που εξυπηρετεί μονομερώς τα συμφέροντα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και δεν πρόκειται να εγκριθεί από την ελεγκτική αρχή. Προτείνω λοιπόν να κινηθούμε διαφορετικά καθώς εκτός του ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για μεταφορά εκδρομέων σε άλλο Δήμο πρέπει να διερευνήσουμε και για τη μεταφορά τους εντός του Δήμου μας. Γι’ αυτό το λόγο πιστεύω πως πρέπει να οριστεί μια τριμελής επιτροπή που θα επεξεργαστεί τη σύμβαση και θα διερευνήσει το αν μπορούμε να δημιουργήσουμε μία αστική εταιρεία ή μία μη κερδοσκοπική οργάνωση μεταξύ των τριών Δήμων και της Περιφέρειας καθώς το θέμα του τρένου ενδιαφέρει όλη την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας και μάλλον αφορά περισσότερο την Περιφέρεια παρά τους τρεις Δήμους. Επίσης πρέπει να διερευνηθεί καλύτερα το αν μπορούμε να υποχρεώσουμε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ να χρησιμοποιήσει τα δικά της λεωφορεία για τη μεταφορά οργανωμένων εκδρομέων στο Δήμο μας με ανταποδοτικό κίνητρο ο Δήμος μας να πληρώσει διαφήμιση χρησιμοποιώντας ολόκληρα βαγόνια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ που κινούνται σε όλη την Ελλάδα με το ανάλογο ετήσιο αντίτιμο. Νομίζω πως κάτι τέτοιο είναι εφικτό και το όφελός μας θα είναι μεγαλύτερο καθώς και θα διαφημίσουμε τη Φλώρινα και θα εξυπηρετήσουμε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει το τρένο.»

«Σχετικά με μνημόνιο συνεργασίας με σκοπό τη δημιουργία αναπτυξιακής σύμπραξης» με εισηγητή τον κ. Α. Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και στα πέντε σημεία καθώς ο κ. Καραντζίδης καταψήφισε.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης ήταν τα εξής:

«Σχετικά με έγκριση της υπ’ αριθμ. 33/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας που αφορά στην πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση» με εισηγητή τον κ. Α. Γεωργιάδη, Προϊστάμενο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς ο κ. Καραντζίδης ψήφισε αρνητικά.

«Σχετικά με έγκριση της υπ’ αριθμ. 26/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας που αφορά στη Β’ τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 2012» με εισηγητή τον κ. Α. Γεωργιάδη, Προϊστάμενο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.

«Σχετικά με αίτηση του Δασικού-Αγροτικού Συνεταιρισμού Άνω Κλεινών για 2η παράταση χρόνου υλοτομίας της δασοσυστάδας 1β του δάσους της Τ.Κ. Άνω Κλεινών» με εισηγητή τον κ. Ι. Μουντούση, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης-Κτηνοτροφίας-Αλιείας Δήμου Φλώρινας.

«Σχετικά με την καταβολή Β’ δόσης τακτικής επιχορήγησης ποσού 400.000,00€ στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έτος 2012» με εισηγητή τον κ. Δ. Χαρίτου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

«Σχετικά με έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Φλώρινας για υπηρεσιακές ανάγκες» με εισηγητή τον κ. Δ. Χαρίτου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

«Σχετικά με λύση μίσθωσης του με αριθμό 3 καταστήματος στη Δημοτική Αγορά» με εισηγητή τον κ. Δ. Χαρίτου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

«Σχετικά με τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Φλώρινας» με εισηγητή τον κ. Δ. Χαρίτου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

Τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

«Σχετικά με έγκριση αδειοδότησης δανειοθαλάμου-αποθεσιοθαλάμου στη Δ.Ε. Κάτω Κλεινών Δήμου Φλώρινας για το έργο ¨Κάθετος άξονας Εγνατίας οδού Κοζάνη-Φλώρινα-Νίκη: Τμήμα Φλώρινα Νίκη 50,3¨» με εισηγήτρια την κ. Β. Σεχίδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

Το παραπάνω θέμα καταψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος Φλώρινας μετά τις τοποθετήσεις του διευθυντή της περιφερειακής υπηρεσίας της Εγνατίας και του εκπροσώπου της ΤΕΡΝΑ είπε: «Από τη στιγμή που η τοπική κοινωνία δε θέλει το δανειοθάλαμο δεν μπορούμε να συνηγορήσουμε μαζί σας. Και το αν δε γίνει δρόμος εγώ το βλέπω περισσότερο σαν απειλή για πίεση παρά προσπάθεια εξεύρεσης μίας λύσης, ώστε να κάνουμε το έργο και να εξυπηρετήσουμε καλύτερα την κατάσταση. Πρέπει από την αρχή να προσανατολιστούμε σε μια λύση η οποία θα είναι σωστή για να λυθεί και το πρόβλημα της τοπικής κοινωνίας και να γίνει και ο δρόμος.
«Σχετικά με επιχορήγηση για συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Φλώρινας ΄΄ΠΗΓΑΣΟΣ΄΄ Διεθνούς Τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου στο πλαίσιο των Επετειακών Εκδηλώσεων των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης» με εισηγητή τον κ. Α. Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

«Σχετικά με συνδιοργάνωση Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελλήνων Σλαβολόγων» με εισηγητή τον κ. Α. Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

«Σχετικά με έγκριση της υπ΄αριθμ. 84/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας σχετικά με τον καθορισμό τελών για το στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο έτους 2012» με εισηγητή τον κ. Α. Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.

«Σχετικά με τροποποίηση της απόφασης 52/2011, παρ. 3, του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που αφορά στη συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Φλώρινας και σύσταση νέου Ν.Π.Δ.Δ.» με εισηγητή το Δήμαρχο Φλώρινας κ. Ι. Βοσκόπουλο.

«Σχετικά με έγκριση υποβολής Τεχνικού Δελτίου και συνοδευτικών εγγράφων στη Μονάδα Οργάνωσης Της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Μ.Ο.Δ. Α.Ε.» με εισηγητή το Δήμαρχο Φλώρινας κ. Ι. Βοσκόπουλο.

Όλα τα παραπάνω θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα