18.06.2012 – Δελτίο Τύπου (OΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)

OΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Μετά από μια σειρά πρόσφατων δημοσιευμάτων, ο Δήμος Φλώρινας, αισθάνεται την υποχρέωση να παρουσιάσει την πραγματική διάσταση των γεγονότων.
Η διενέργεια των εκλογών στις 06 Μαΐου 2012 είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση από το Υπουργείο στην εφαρμογή και στην υλοποίηση του νέου τρόπου καταβολής των προνοιακών επιδομάτων.
Μετά την παραλαβή του σχετικού εγγράφου από το Υπουργείο σχετικά με τα στοιχεία απογραφής και τη μεταφορά των στοιχείων των δικαιούχων των επιδομάτων στο νέο πρόγραμμα καταβολής αυτών, το οποίο εστάλη στο Δήμο μας στις 05 Ιουνίου 2012, ο Δήμος Φλώρινας προέβη στις παρακάτω ενέργειες:

  1. Ολοκλήρωσε την καταγραφή των δικαιούχων σε λογιστικά φύλλα excel.
  2. Την ερχόμενη Τρίτη 19 Ιουνίου 2012, εκπρόσωποι της εταιρείας Quality & Reliability, η οποία έχει αναλάβει τη διεκπεραίωση για τη μετάπτωση του αρχείου των δικαιούχων επιδομάτων πρόνοιας, από το excel στο σύστημα ΟΠΣΝΑ (Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων), θα βρίσκονται στο Δήμο Φλώρινας για την ολοκλήρωση των εργασιών και την εκπαίδευση των υπαλλήλων της Πρόνοιας, ώστε να μπορέσουν να χειριστούν το νέο πρόγραμμα.
  3. Η πρόνοια αμέσως μετά τη μετάπτωση των στοιχείων στο νέο πρόγραμμα, θα προβεί στην ταυτοποίηση των στοιχείων των απογραφέντων και θα αποστείλει στο Υπουργείο τον κατάλογο για την έγκριση των χρημάτων.
    Μόλις εγκριθούν τα χρήματα από το Υπουργείο, τότε αυτά θα σταλούν στην Τράπεζα Πειραιώς, με την οποία συνεργάζεται ο Δήμος Φλώρινας και μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ, σε διάστημα 15 περίπου ημερών, θα κατατεθούν τα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων των προνοιακών επιδομάτων. 
  4. Τα όποια δημοσιεύματα αφορούν μόνο στην ταυτοποίηση των στοιχείων και σε καμία περίπτωση στην πληρωμή των δικαιούχων.
  5. Οι Διευθύνσεις Πρόνοιας των Δήμων που χρησιμοποιούσαν από το 2008 το σύστημα ΟΠΣΝΑ ίσως μπορέσουν να προβούν σε πιο γρήγορη ταυτοποίηση και να καταβάλλουν λίγες μέρες νωρίτερα τα χρήματα στους δικαιούχους.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα