18.06.2012 – Δελτίο Τύπου(ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Στην περίφραξη του αύλειου χώρου του 2ου Λυκείου Φλώρινας προχώρησε ο Δήμος Φλώρινας με σχετικό έργο.
Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 11.000,00 €, αφορά στην κατασκευή περίφραξης μήκους 55m, με μικτή μεταλλική κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιία από τσιμεντόλιθους.

Παράλληλα με την περίφραξη του σχολείου, πραγματοποιήθηκε και η κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων των ROM, με αποτέλεσμα τον καθαρισμό και τον εξωραϊσμό της περιοχής.
Να σημειωθεί ότι η περίφραξη αποτελούσε πάγιο αίτημα της μαθητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας του 2ου Λυκείου, καθώς και των κατοίκων της γύρω περιοχής, ενώ ο βαθμός ασφάλειας και προστασίας των μαθητών και εκπαιδευτικών. 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα